Hoe dicht is een gevelelement bij wind en regen ?

 

Wat is de dichtheid van een element?

 

De dichtheid van een gevelelement drukken we uit in Pascal (Pa). Pascal is de eenheid voor druk. Bij een element wordt deze dichtheid bepaald door wind- en waterdichtheid. Systemen en kozijnen worden hierop getest.

 

 

Type element bepalend voor dichtheid

 

Belangrijk om te weten is dat niet het systeem bepalend is voor de dichtheid, maar het type element. Zo kennen we bijvoorbeeld vaste ramen, ramen met en zonder tussenstijlen of tussendorpels,  draaikiepramen, stolpramen, hefschuifpuien etc. In het CE-informatieblad vindt u per systeem de dichtheid van de verschillende type elementen. (www.kufa.nl/ce)

 

 

Winddichtheid

 

De winddichtheid van een element is een relatief begrip. Zo mag er bij een bepaalde winddichtheid luchtverlies plaatsvinden door bijvoorbeeld de glaslijstnaden. Het luchtverlies, ook wel “tocht” genoemd, is sterk afhankelijk van het type dichting dat een element heeft: rubbers of borstels. Hoe groter een element is, hoe meer luchtverlies men volgens de norm mag hebben. 


Waterdichtheid

 

Als we praten over winddichtheid, komt waterdichtheid ook direct ter sprake. Bij stevige wind hoort vaak ook neerslag, oftewel water. Bij het meten van de waterdichtheid is het zo dat het element het water mag opnemen, bijvoorbeeld in een gootconstructie. Van daaruit wordt het gecontroleerd afgevoerd. 

 

 

Voorbeelden

 

Een hefschuifpui met enkele vleugel (familiegroep 6) kan een waterdichtheid behalen van 300 Pa (7A). Dit betekent dat dit element waterdicht is tot en met windkracht 8 (Beaufort). Voor een draaikiepdeur geldt een waarde van 600 Pa (9A). Dit geeft aan dat het element waterdicht is tot windkracht 11. 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van het aantal Pa en de bijbehorende windsnelheid en windsterkte. 

Hieronder een voorbeeld van de CE sticker welke op onze kozijnen wordt aangebracht.

Deze sticker verwijst naar het CE-informatieblad. In dit document staat per familiegroep vermeld wat de eigenschappen zijn.